Ledamot i Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) huvudsakliga uppgift är att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut om tilldelning och återkrav av studiemedel, Välkommen till ÖKS (oks.se)

SFS söker nu två ledamöter, en ordinarie och en suppleant, att nominera på en mandatperiod mellan 1 juli 2022 – 30 juni 2025. Slutgiltigt beslut om ÖKS sammansättning görs av regeringen. 

Nämnden avgör principiellt viktiga ärenden. Nämnden sammanträder ca 5-7 ggr per år och under 2021 beslutade den i cirka 20 ärenden. Uppdraget är arvoderat. 

SFS söker dig som har särskild insikt i de studerandes förhållande av ÖKS uppdrag. 

Ansökan ska skickas till [email protected] senast den 12 maj. 

Ansökan ska innehålla CV samt en personligt brev med motivering till varför du söker uppdraget. 

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Leo Jonason ([email protected])

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.