Utlysning Ledamot till INCLUDE:s styrelse

Bakgrund

Nätverket INCLUDE är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande i den högre utbildningen. Arbetet leds av en styrelse i vilken SFS ska tillsätta två studentrepresentanter.

Nätverket arbetar för att öka intresset för breddat deltagande, höja kunskapsnivån och skapa plats för kunskapsutbyte och diskussion. Bland annat arrangeras nätverksträffar och konferenser. Du kan läsa mer om INCLUDE och dess arbete på www.include.nu

I uppdraget som ledamot i INCLUDEs styrelse ingår att delta i styrelsens möten, ca.5ggr/år, samt att bevaka frågor rörande breddad rekrytering och breddat deltagande.

Uppdraget är arvoderat, resekostnader och andra eventuella kostnader i samband med möten täcks.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31.

Här kan du läsa några blogginlägg från våra tidigare studentrepresentanter:  https://sfs.se/om-sfs/studentrepresentanter/

Ansökan

Skicka din ansökan till [email protected] senast den 12 december 2021. Se bifogad fil.