Utlysning Ledamot till INCLUDE:s styrelse

Nätverket INCLUDE är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande i den högre utbildningen. Arbetet leds av en styrelse i vilken SFS tillsätter en plats. Vi söker nu en studentrepresentant för att sitta i styrelsen tillsammans med en av SFS presidialer. Nätverket arbetar för att öka intresset för breddat deltagande, höja kunskapsnivån och skapa plats för kunskapsutbyte och diskussion. Bland annat arrangeras nätverksträffar och konferenser. Du kan läsa mer om INCLUDE och dess arbete på www.include.nu

Uppdraget

I uppdraget som ledamot i INCLUDEs styrelse ingår att delta i styrelsens möten, ca.6ggr/år, samt att bevaka frågor rörande breddad rekrytering och breddat deltagande. Som ledamot representerar du SFS åsikter i styrelsens arbete och förväntas vara väl förtrogen med SFS åsikter samt förankra ditt deltagande med SFS presidium. Uppdraget är inte arvoderat, resekostnader och andra eventuella kostnader i samband med möten täcks.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31.

Nomineringar 

För att ansöka om att representera SFS i INCLUDE:s styrelse så skickar du din ansökan till [email protected] senast den 7 december 2020.

Ansökan ska innehålla. Se bifogad fil.