Utlysning Ledamot till SFS Kvalitetskommitté, SQC

Uppdraget

SFS Kvalitetskommitté (SQC) är SFS expertgrupp för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. SFS Kvalitetskommitté har ett djupt och mångfacetterat uppdrag och arbetar bland annat med det nationella kvalitetssäkringssystemet och samordningen av studentrepresentanterna i sagda system. Kommittén är rådgivande till SFS styrelse i frågor om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. I det kan det komma att ingå representation vid konferenser och andra nationella och internationella tillställningar. SFS Kvalitetskommitté fungerar som ett kunskaps- och kompetenscentrum som ser till att stärka studentrörelsen i frågor om kvalitet i högre utbildning.

Kommittén arbetar även med att agera en kunskapsnod för hela högskolesektorn rörande kvalitetssäkring och -utveckling utifrån ett studentperspektiv. Under det senaste verksamhetsåret har mycket av kommitténs fokus legat på att leda studentpoolen, starta SFS nätverk för utbildningsansvariga samt vara delaktig i utvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet. Var kommittés exakta inriktning och aktiviteter bestäms dock gemensamt i början av verksamhetsåret och du som ledamot har stor möjlighet att påverka detta.

Uppdraget beräknas ta upp till tre (3) timmar i veckan utöver eventuella konferenser och deltaganden.

Bifogat finner du arbetsordningen för SFS kvalitetskommitté som innehåller ytterligare information om kommitténs syfte och arbete.

Vad vi söker

Gruppen kommer ledas av SFS presidial med ansvar för kvalitetsfrågor. Till denna kommitté söker SFS nu en ledamot med ett mandat på ett (1) år och en ledamot med ett mandat på två (2) år, båda med tillträde 1 juli 2021.

Kvalifikationer för uppdraget är ett genuint intresse av utbildningsfrågor på lokal och nationell såväl, att den sökande har kunskaper och/eller intresse av att sätta sig in i de delar av SFS riktlinjer som är relevanta för uppdraget. Meriterande är om du som söker har erfarenhet av och/eller ett stort intresse för att arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högre utbildning på olika nivåer.

Skicka din ansökan till [email protected] senast 3 maj 2021. Ansökan ska innehålla: Se bifogad fil.