Studentrepresentant till UKÄs referensgrupp vid översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

SFS söker nu en studentrepresentant som ska vara med i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 

Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor innehåller bestämmelser om respektive högskolas studieregister, om Statistiska centralbyråns universitets- och högskoleregister och om Universitets- och högskolerådets antagningsregister. Vissa av de berörda myndigheterna har framfört att förordningen är svår att tillämpa ändamålsenligt och har därför efterfrågat en översyn.

I uppdraget ingår att:

• inventera vilka problem berörda myndigheter har med tillämpningen av förordningen

• bedöma vilka ändringar som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas av berörda myndigheter på ett ändamålsenligt sätt

• bedöma hur förordningen kan ges en modernare och mer teknikneutral utformning

• bedöma om enskilda utbildningsanordnare bör omfattas av förordningen och vilka rättsliga förutsättningar som gäller för det

• utreda om organisationer, företag eller andra privata aktörer, exempelvis studentbostadsförmedlingar, bör få tillgång till uppgifter i antagnings- och studieregistren genom direktåtkomst eller elektroniskt utlämnande på annat sätt

• lämna nödvändiga författningsförslag och motivera dessa förslag.

Uppdraget startar upp direkt efter sommaren 2022 och kommer att pågå till slutet av december 2023. Uppdraget kommer troligtvis att innebära två eller tre sammanträden per termin vilka omfattar två timmar per tillfälle. Dessutom kan deltagarna i referensgruppen behöva lämna synpunkter på textutkast via mejl.

Vid behov kan deltagarna i referensgruppen även erbjudas möjlighet att ingå i en eller flera arbetsgrupper som UKÄ kommer att bilda för att hantera de olika delarna i uppdraget, dessa arbetsgrupper ökar i så fall arbetsmängden. 

De flesta möten kommer att genomföras digitalt men det kan förekomma fysiska möten i UKÄ:s lokaler i Stockholm. UKÄ står vid dessa tillfällen för eventuella resekostnader. 

Läs regeringens uppdragsbeskrivning till UKÄ i nedan bifogat dokument.

Vi söker:

SFS har tillfrågats om att nominera till en (1) studentrepresentantplats i referensgruppen. Då UKÄ strävar efter en jämn könsfördelning i referensgruppen kommer SFS att nominera en kvinna och en man till uppdraget, och UKÄ utser vem som blir tillsatt.

Det är meriterande att ha insikt om dataskyddsförordningen. 

Ansökan skickas till [email protected] , sista ansökningsdag är 24 augusti 2022.

Ansökan ska innehålla

  • CV (inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Tveka inte att kontakta Leo Jonason om du har frågor om uppdraget samt läs gärna regeringsbeslutet för uppdraget nedan. 

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här: