Utlysning studentrepresentant till Klimatnätverk

SFS söker en studentrepresentant till lärosätenas klimatnätverk. 

Bakgrund:

SFS söker en studentrepresentant att delta i Lärosäternas klimatnätverk. Syftet med Klimatnätverket är att stärka lärandet, utbytet och samarbetet mellan lärosätena inom klimatområdet, dela goda exempel på lärosätenas klimatarbete, bidra med nya idéer och perspektiv, samt ​​underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet. Klimatnätverket finansieras till hälften av Formas och Vinnova, och till hälften av lärosätena. Klimatnätverket är finansierat för 4 år. Här kan du läsa mer om Klimatnätverket. 

Uppskattad tidsåtgång: 

Klimatnätverket har ungefär ett möte i månaden á en timme. Eventuell förberedelse eller uppgifter inför mötena kan förekomma. Mötena har hitintills skett digitalt och lär fortsätta så eftersom deltagarna i nätverket är utspridda i landet. Någon fysisk träff kan eventuellt förekomma. SFS står för eventuella resekostnader. Mandatet är ettårigt.

Vi söker:

SFS söker nu en student att delta i nätverket. Det är meriterande med erfarenhet av och/eller kunskap om klimat och hållbarhet.

Ansökan skickas till [email protected] .

Ansökan ska innehålla

  • CV (inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här: