Studentrepresentant till SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering

SFS söker en studentrepresentant till SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering

Uppdraget:

Digitaliseringen av samhälle, utbildning och forskning går oerhört fort. Pandemin har skyndat på utvecklingen på ett sätt ingen kunde förutse. Digitaliseringen av universitet och högskolor har utvecklats mycket under pandemin, samtidigt står de inför stora digitala utmaningar och möjligheter. 

Arbetsgruppens uppdrag är att, ur ett övergripande lednings- och helhetsperspektiv, arbeta med frågor som rör digitaliseringen av högskolan. Arbetet ska fokusera dels på hur lärosätena kan möta de utmaningar den snabba utvecklingen skapat och dels på hur lärosätena kan samverka natio­nellt inom dessa frågor. Gruppen ska vara stöd till styrelse och presidium i digitaliseringsfrågor, bland annat genom förslag till remissyttranden.

Läs mer om SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering på deras hemsida

Mandatperioden för uppdraget pågår fram till 2023-12-31. 

Arbetsgruppen har 3 möten per termin, 2 digitala (2 timmar per gång) och ett fysiskt (från 10.00 till 15.00) på SUHF:s kansli i Stockholm.

Uppdraget är inte arvoderat. Eventuella resekostnader står SFS för. 

Vi söker:

SFS söker nu en studentrepresentant att delta i arbetsgruppen för digitalisering. Det är meriterande att ha insikt i högskolans digitala arbete samt intresse för digitaliseringstrender. 

Ansökan skickas till [email protected] senast 3 april.

Ansökan ska innehålla:

  • CV (inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Tveka inte att kontakta [email protected] om du har frågor om uppdraget.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här: