Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s arbetsgrupp för disciplinärenden

Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s arbetsgrupp för disciplinärenden

Uppdraget

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har inrättat en arbetsgrupp för att arbeta med disciplinärendefrågor. Disciplingruppen är en undergrupp till SUHFs  expertgrupp för Etikfrågor. 

Arbetsgruppens uppdrag är att inventera processen för disciplinärenden och överväga framtagandet av gemensamma deklarationer, rekommendationer eller ramverk vad gäller förebyggande av fusk, anmälan, bedömning och påföljd av disciplinärenden vid landets lärosäten.

Läs mer här:  https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-disciplinarenden/ 

Omfattning

Uppdraget är från och med omgående till det att gruppens arbete är genomfört.  Nuvarande mandatperiod går ut vid årsskifter 22/23 men det kommer med största sannolikhet att förlängas. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin. Två gånger digitalt á 2 -3 timmar och en längre fysisk träff i Stockholm. Gruppen anordnare några seminarier och konferenser per år men de kommer troligtvis att genomföras digitalt.

SFS står för resekostnader vid behov.   

Vad vi söker

Till det här uppdraget söker vi en student som har erfarenhet av att sitta med i en disciplinnämnd. Du har med fördel erfarenhet av diskussioner inom detta från ditt lärosäte.

Nomineringar

Skicka din ansökan till [email protected] senast 10 oktober 2022. 

Ansökan ska innehålla

CV(inklusive personuppgifter)

en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Tveka inte att kontakta Leo Jonason om du har frågor om uppdraget samt läs gärna regeringsbeslutet för uppdraget nedan. 

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.