Förlängd ansökningstid! Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s arbetsgrupp för försäkringsfrågor

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har startat en arbetsgrupp för att diskutera försäkringsfrågorfrågor. Gruppens uppdrag är att utreda hur personskadeförsäkringar för inhemska och utländska studenter vid svenska lärosäten fungerar vid olika former av studier.

Uppdraget är från och med omgående till det att gruppens arbete är genomfört. Gruppen kommer att sammanträda 2–3 gånger per termin. Under rådande pandemi sker det digitalt men kan även förekomma på SUHF:s kansli i Stockholm om omständigheterna tillåter. SUHF och SFS ersätter inte resekostnader. Hör därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

Vad vi söker

Till det här uppdraget söker vi en student som har ett intresse försäkringsfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att diskutera frågor som berör internationell inresande, likväl som studenter som är på utbyte. Du har med fördel erfarenhet av diskussioner inom detta från ditt lärosäte.

Nomineringar

Skicka din ansökan till [email protected] senast 27 november 2020. Ansökan ska innehålla. Se bifogad fil.