Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning

Bakgrund

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har startat en expertgrupp för att diskutera olika aktuella frågor som rör lärarutbildningen. Lärarutbildningen har genomgått stora förändringar och den utreds och diskuteras fortsatt ofta. Bland annat tillsatte regeringen 2015 en skolkommission som ska lämna förslag på förändringar i skolan som ska höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten i skolan. Eftersom förändringar i skolan också påverkar lärarutbildningen och förutsättningarna för lärosäten och studenter kommer SUHF:s arbetsgrupp att ta ett brett perspektiv på förändringar som kan komma att föreslås bland annat av skolkommissionen. Läs mer om gruppen här: https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-lararutbildning/

SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning ska:

  • Bevaka och arbeta med aktuella frågor inom lärarutbildningsområdet som är relevanta för lärosätena.
  • Ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar inom lärarutbildningsområdet.
  • Följa skolkommissionens och andra utredningars, arbete och diskutera de förslag som läggs fram.

Uppdraget startar omgående till och med 2021-12-31.

SUHF och SFS kan inte ersätta resekostnader (när detta blir aktuellt). Hör därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

Till det här uppdraget söker vi en (1) student som har ett starkt intresse för lärarutbildningsfrågor och som vill bidra till en konstruktiv diskussion om hur lärosätena kan ta sig an kommande förslag. Du är med fördel själv lärarstuderande och det är meriterande om du tidigare varit involverad i diskussioner om lärarutbildningens utformning och utmaningar.

Ansökan

Skicka din ansökan till [email protected] senast 27 januari 2021. Ansökan ska innehålla: Se bifogad fil.