Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogik och lärande

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, kommer ha en expertgrupp för att diskutera högskolepedagogik och lärande. Hela expertgruppen är för närvarande under tillsättning och dess arbete kommer utgå från en temporär arbetsgrupp som har berett expertgruppens syfte och former de senaste två åren.

Omfattning

Uppdraget är från och med omgående till det att gruppens arbete är genomfört. Gruppen kommer att sammanträda 4-5 gånger per termin. Du kommer sitta i gruppen tillsammans med en av SFS politiska sekreterare där ni tillsammans kommer arbeta för att utveckla högskolesektorns arbete med högskolepedagogisk utveckling.

Under rådande pandemi sker det digitalt men kan även förekomma på SUHF:s kansli i Stockholm om omständigheterna tillåter. SUHF och SFS ersätter inte resekostnader. Hör därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

Vad vi söker

Till det här uppdraget söker vi en student som har erfarenhet av att jobba med frågor som rör högskolepedagogik. Det är meriterande men inte ett krav att ha jobbat med frågan om högskolepedagogisk utveckling och organisering på lärsoätesnivå.

Nomineringar

Skicka din ansökan till [email protected] senast 29 juni 2021. Ansökan ska innehålla: Se bifogad fil.