Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor

SFS söker en studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor. 

Uppdraget:

SUHFs expertgrupp för högskolepedagogiska frågor har som uppdrag att bland annat bidra till att samla och sprida forskningsbaserad kunskap i högskolepedagogiska frågor. De ska även identifiera behov av kunskapsutveckling inom särskilda områden av relevans för expertgruppens område och uppdra åt personer/grupper att ta fram underlag. Expertgruppen ska utgöra ett forum för samtal och samarbete mellan ledningsrepresentanter och representanter för pedagogiska utvecklare för att identifiera utmaningar, samarbeta kring lösningar, samt lyfta fram goda exempel och resultat av hur olika lärosäten arbetar för att hantera dessa. 

Läs mer om SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor på deras hemsida.

Mandatperioden för uppdraget är ett år med möjlighet till förlängning och börjar 2022-08-01 till 2023-07-31. 

Gruppen har ca 3 möten per termin vilket både är digitala och fysiska. 

Uppdraget är inte arvoderat. Eventuella resekostnader står SFS för. 

Vi söker:

SFS söker nu en studentrepresentant att delta i expertgruppen. Det är meriterande att ha god insikt i högskolepedagogiska frågor. 

Ansökan skickas till [email protected] senast 30 juni

Ansökan ska innehålla:

  • CV (inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Tveka inte att kontakta Leo Jonason om du har frågor om uppdraget.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här: