Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s  expertgrupp för lärarutbildning

Bakgrund  

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har en expertgrupp för att diskutera olika aktuella frågor som rör lärarutbildningen. Lärarutbildningen har genomgått stora förändringar och den utreds och diskuteras fortsatt ofta. 

SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning ska: 

  • Bevaka och arbeta med aktuella frågor inom  lärarutbildningsområdet som är relevanta för lärosätena. 
  • Ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar inom  lärarutbildningsområdet. 
  • Följa skolkommissionens och andra utredningars, arbete och diskutera de förslag som läggs fram. 

Uppdraget startar 2023-01-01 till och med 2023-12-31. 

Läs mer om uppdraget här:

SFS står för kostnader som inte uppdragsgivaren står för (ex. mat, logi och  resekostnader). 

Vi söker en representant som har ett intresse för lärarutbildningsfrågor och som  vill bidra till en konstruktiv diskussion om hur lärosätena kan ta sig an kommande  förslag. Det är meriterande om du själv är lärarstuderande och om du tidigare varit  involverad i diskussioner om lärarutbildningens utformning och utmaningar.

Ansökan 

Skicka din ansökan till [email protected] senast 8 december 2022. Ansökan ska innehålla: 

  • CV (inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter
  • information om vilken studentkår du tillhör (studenter från en medlemskår har företräde)

Tveka inte att kontakta [email protected] om du har frågor om uppdraget.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här: https://sfs.se/om-sfs/studentrepresentanter/