Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s Expertgrupp för samverkan

Bakgrund

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har startat en expertgrupp för att diskutera samverkansfrågor. Gruppens uppdrag är att utveckla SUHF:s tankar och ställningstaganden kring sektorns samverkan med det omgivande samhället. Fokus för diskussionerna är lärosätesövergripande frågor, exempelvis strategi och långsiktiga verksamhetsutmaningar, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

SUHF:s expertgrupp för samverkan ska bland annat:

  • Följa utvecklingen inom lärosätenas strategiska samverkan med omgivande samhälle.
  • Diskutera frågor om vad som utgör hög kvalitet inom samverkan.
  • Bidra till erfarenhetsutbyte inom sektorn.
  • Utgöra stöd för SUHF:s styrelse att vid behov formulera för sektorn gemensamma ställningstaganden inom området.

Mandatperioden är 2021-07-01 till och med 2022-12-31.
Gruppen kommer att sammanträda ca.2 ggr/termin fysiskt (när det är aktuellt) och träffarna kommer att ske på SUHF:s kansli i Stockholm. Utöver detta kan det tillkomma några möten via telefon. 

SUHF och SFS kan inte ersätta resekostnader (när det blir aktuellt). Hör därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

Ansökan

Till det här uppdraget söker vi en student som har ett intresse för samverkansfrågor. Du har med fördel erfarenhet av diskussioner om samverkan och kvalitetssäkring från ditt lärosäte.

Skicka din ansökan till [email protected] senast den 29 juni 2021. Ansökan ska innehålla: se bifogad fil.