Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor

SFS söker en studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor. 

Uppdraget:

Expertgruppen för studieadministrativa frågor bereder och hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina. Expertgruppen ska diskutera och skriva underlag till remissvar och rekommendationer. Expertgruppen kan anordna seminarier och andra aktiviteter som behövs för att ta reda på sektorns inställning i olika frågor samt verka främjande i dessa frågor.

Läs mer om SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor på deras hemsida

Mandatperioden för uppdraget är ett år med möjlighet till förlängning och börjar 2022-08-01 till 2023-07-31. 

Gruppen har ca 3 möten per termin vilket både är digitala och fysiska. 

Uppdraget är inte arvoderat. Eventuella resekostnader står SFS för. 

Vi söker:

SFS söker nu en studentrepresentant att delta i expertgruppen. Det är meriterande att ha god insikt i studieadministrativa frågor. 

Ansökan skickas till [email protected] senast 30 juni

Ansökan ska innehålla:

  • CV (inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Tveka inte att kontakta Leo Jonason  om du har frågor om uppdraget.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här: