Studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor

Expertgruppen för studieadministrativa frågor bereder och hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina. SUHF bidrar genom expertgruppen på detta sätt till ett väl fungerande nationellt samordnat och resurseffektivt ramverk för studieadministration i högskolan. Expertgruppen strävar efter transparens, delaktighet och dialog inom sektorn i dessa frågor. Studenternas rättssäkerhet är central.

Uppdraget

Expertgruppen för studieadministrativa frågor bereder och hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina. Expertgruppen ska diskutera och skriva underlag till remissvar och rekommendationer. Expertgruppen kan anordna seminarier och andra aktiviteter som behövs för att ta reda på sektorns inställning i olika frågor samt verka främjande i dessa frågor.

Läs mer om SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor på deras hemsida. Gruppen har ca 3 möten per termin, både digitala och fysiska. 

Ansökan

Till uppdraget söker vi en student som kan ta tillvara kunskap och erfarenheter från studentrörelsen, meriterande är erfarenhet av studieadministrativa frågor. Uppdraget är inte arvoderat. Eventuella resekostnader står SFS för. 

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev 
  • CV av kandidaten med relevanta erfarenheter och meriter samt kontaktuppgifter
  • Information om vilken studentkår du tillhör (student vid en medlemskår är meriterande)

Ansökan ska vara oss till handa senast 26 juni och skickas till [email protected].

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.

Dokument som reglerar uppdraget