Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Bakgrund

SFS söker en studentrepresentant till SUHF:s Expertgruppen för internationaliseringsfrågor. 

Expertgruppen ska behandla internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, såväl utbildning, som forskning och samverkan. 

Gruppens huvuduppdrag är att arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering, särskilt med inriktning på att bättra på förutsättningar för lärosätenas internationalisering. Detta görs bland annat genom påverkansarbete i olika kanaler, genom att verka för större synlighet för Sverige som global aktör samt genom att vara en drivande kraft för lärosätena i diskussioner rörande gemensamma utmaningar kopplat till internationalisering.  

Expertgruppen arbetar även för att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan medlemslärosätena.

SUHF och SFS kan inte ersätta resekostnader. Hör därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2021-07-01 till och med 2021-12-31.

Ansökan

Till uppdraget söker vi en student som kan ta tillvara kunskap och erfarenheter från studentrörelsen och har goda kontakter. Erfarenhet med studentinflytande och specifikt arbete med internationalisering efterfrågas också.

Skicka din ansökan till [email protected] senast den 29 juni 2021.

Ansökan ska innehålla: Se bifogad fil.