Studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor

SFS söker en studentrepresentant till SUHF:s Expertgruppen för kvalitetsfrågor. 

Bakgrund

Expertgruppen för kvalitetsfrågor har sedan gruppen bildades ett övergripande uppdrag att främja ett nationellt erfarenhetsutbyte inom högskolesektorn när det gäller kvalitetsutveckling inom forskning, utbildning och administration.

I arbetet ska expertgruppen samverka med andra grupper inom SUHF och expertgruppen kan även skapa undergrupper för särskilda arbetsuppgifter. Även internationella kontaktytor bör skapas och användas i arbetet.

Läs mer om SUHF:s expergrupp för kvalitetsfrågor här!

Uppdraget är inte arvoderat. Eventuella resekostnader står SFS för.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev 
  • CV av kandidaten med relevanta erfarenheter och meriter samt kontaktuppgifter
  • Information om vilken studentkår du tillhör (student vid en medlemskår är meriterande)

Ansökan ska vara oss till handa senast 31 augusti och skickas till [email protected].

Till uppdraget söker vi en student som har ett intresse för kvalitetsfrågor.