Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Bakgrund

SFS söker en studentrepresentant till SUHF:s Expertgruppen för kvalitetsfrågor. 

Expertgruppen för kvalitetsfrågor har sedan gruppen bildades ett övergripande uppdrag att främja ett nationellt erfarenhetsutbyte inom högskolesektorn när det gäller kvalitetsutveckling inom forskning, utbildning och administration.

För den kommande perioden ska uppdraget främst fokusera på systemfrågor avseende kvalitet inom såväl forskning som utbildning och administration.

I arbetet ska expertgruppen samverka med andra grupper inom SUHF och expertgruppen kan även skapa undergrupper för särskilda arbetsuppgifter. Även internationella kontaktytor bör skapas och användas i arbetet.

SUHF och SFS kan inte ersätta resekostnader ( när detta blir aktuellt). Hör därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2021-07-01 till och med 2021-12-31.

Ansökan

Till uppdraget söker vi en student som har ett intresse för kvalitetsfrågor.

Skicka din ansökan till [email protected] senast den 29 juni 2021.

Ansökan ska innehålla: Se bifogad fil.