Utlysning Studentrepresentant till Universitets- och högskolerådets (UHR) tillträdesråd

Bakgrund

SFS har möjlighet att tillsätta en studentrepresentant i Universitets- och högskolerådets (UHR) tillträdesråd.

UHR har i uppdrag att utforma föreskrifter inom tillträdesområdet och ansvarar för högskoleprovet och att främja breddad rekrytering till högre utbildning. Målet är att föreskrifterna inom tillträdesområdet ska vara rättvisa, rättssäkra, likvärdiga, tydliga, överblickbara, effektiva och tillämpbara. Eftersom UHR anser att förankringen hos lärosäten och övriga intressenter är av stor vikt, har SFS ombetts att utse två studentrepresentanter som ska ingå i ett externt tillträdesråd.

Mandatperioden är omgående till och med 2022-04-30. Arbetsbelastningen kan variera. Grundläggande är dock deltagande i möten fyra gånger per år. Ersättning för resor står UHR för. Man kommer att ha en genomgång och presentation av uppdraget innan första mötet.

Ansökan

Du som söker till uppdraget bör ha ett intresse för tillträdesfrågor. Meriterande är om kunskap finns inom de frågor man ska behandla.

Tidigare erfarenheter av att vara studentrepresentant på lokal eller nationell nivå inom ramen för kårverksamhet är meriterande, men inget krav.

Skicka din ansökan till [email protected] senast 29 juni 2021. Ansökan ska innehålla: Se bifogad fil.