Utlysning Studentrepresentanter till UKÄ:s referensgrupp för nationellt kvalitetssäkringssystem

Bakgrund

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet som granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Myndigheten följer även upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan, ansvarar för granskning av effektiviteten i lärosätenas resursutnyttjande samt ansvarar för all officiell statistik på högskoleområdet. Förutom detta så utövar UKÄ juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor.

UKÄ har tre referensgrupper för att få in synpunkter och förmedla information kring arbetet med kvalitetssäkringssystemet. I den för uppdraget aktuella referensgrupp ingår representanter för Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Sveriges universitetslärare och forskare (SULF). 

Referensgruppen har totalt cirka 4 möten per år, cirka 3 timmar per gång. Tre av mötena hålls digitalt och ett fysiskt i UKÄ:s lokaler i Stockholm. 

Uppdraget är inte arvoderat men SFS ersätter eventuella resekostnader. 

Mandatperioden är mellan 2022-08-01 till och med 2023-06-30.

Vi söker:

SFS ska nominera två ledamöter till referensgruppen. 

Det är meriterande om du har insyn i kvalitetsarbete av högre utbildning och forskning och grundläggande kännedom om det nya kvalitetssäkringssystemet.

Ansökan skickas till [email protected] senast 30 juni 2022  

Ansökan ska innehålla:

  • CV (inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Tveka inte att kontakta Leo Jonason om du har frågor om uppdraget.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här: