Utlysning Studentrepresentanter till Universitets- och högskolerådets (UHR) tillträdesråd

Bakgrund

SFS har möjlighet att tillsätta två studentrepresentanter i Universitets- och högskolerådets (UHR) tillträdesråd.

UHR har i uppdrag att utforma föreskrifter inom tillträdesområdet och ansvarar för högskoleprovet och att främja breddad rekrytering till högre utbildning.

Målet är att föreskrifterna inom tillträdesområdet ska vara rättvisa, rättssäkra, likvärdiga, tydliga, överblickbara, effektiva och tillämpbara. Eftersom UHR anser att förankringen hos lärosäten och övriga intressenter är av stor vikt, har SFS ombetts att utse två studentrepresentanter som ska ingå i ett externt tillträdesråd.

Tillträdesrådet är ett rådgivande organ och ska behandla frågor som rör:

  • Grundläggande och särskild behörighet
  • Urval, inklusive alternativa urvalsmetoder exempelvis antagningsprov
  • Reell kompetens
  • Högskoleprovet
  • Meritvärdering av gymnasiebetyg, inklusive utländska och internationella
  • Breddad rekrytering
  • Likabehandlingsfrågor/mångfaldsfrågor
  • Övriga aktuella frågor som rör tillträde till högre utbildning

Mandatperioden är Omgående till och med 2022-04-30. Arbetsbelastningen kan variera. Grundläggande är dock deltagande i möten fyra gånger per år. Ersättning för resor står UHR för.

SFS står för kostnader som inte uppdragsgivaren står för (ex. mat, logi och resekostnader).

Ansökan

Du som söker till uppdraget bör ha ett intresse för tillträdesfrågor. Meriterande är om kunskap finns inom de frågor man ska behandla.

Tidigare erfarenheter av att vara studentrepresentant på lokal eller nationell nivå inom ramen för kårverksamhet är meriterande, men inget krav.

Skicka din ansökan till [email protected] senast den 21 oktober 2021. Ansökan ska innehålla: Se bifogad fil.