Utlysning till SFS studentpool

SFS söker nu 6 nya medlemmar i SFS studentpool.

Bakgrund

Inom ramen för UKÄ:s nationella kvalitetssäkringssystem för högre utbildning ingår fyra olika typer av granskningar:

● Lärosätesgranskningar (LSG) där hela lärosätenas               kvalitetssäkringsarbete granskas

● Utbildningsutvärderingar (UU) där ett visst utbildningsprogram granskas på de lärosäten som tillhandahåller de programmen

● Examenstillståndsprövningar (ETP) där lärosätena granskas efter att de har ansökt om att få möjligheten att ge en viss examen

● Tematiska utvärderingar (TU) där en tematisk aspekt som t.ex. hållbarhet granskas på alla lärosäten.

Samtliga av dessa granskningar följer samma struktur i att de har en bedömargrupp som utifrån material och platsbesök på lärosäte/n gör en bedömning utifrån en vägledning. I dessa bedömargrupper sitter b.la. en studentrepresentant.

Om SFS studentpool

SFS studentpool tillhandahåller organisering, nätverk och utbildning för studentbedömarna som ingår i bedömargrupperna de ovanstående granskningarna. För att bli nominerad till LSG utvärderingarna är det ett krav att sitta med i studentpoolen. Medlemmar i studentpoolen har företräde till de övriga granskningarna men då de ofta kräver att en studerar en viss utbildning är det inte ett krav att vara medlem i studentpoolen.

Studentpoolen genomgår ett nätverks- och utbildningstillfälle ca en gång per år. Studentpoolen administreras av SFS kvalitetskommitté, SQC. Läs mer i den bifogade filen.

Ansökan eller nominering ska skickas till [email protected] innan kl 23:59 den 19 april 2021 och ska innehålla följande: Se bifogad fil.

Den 29 maj 2021 kommer det ske en digital utbildning för alla nya i studentpoolen och du som söker förväntas kunna delta på denna utbildning.