Utlysning UHR:s referensgrupp för utveckling av ett nationellt behörighetsprov (NBP)

Inom ramen för det svenska antagningssystemet för högre utbildning måste studenter vara behöriga för att kunna antas till en viss utbildning. Om det finns fler behöriga sökande än platser sker ett urval. För att öka sina chanser inom detta urval finns i dagsläget Högskoleprovet men i dagsläget inget motsvarande prov för att få behörighet. Regeringen har gett Universitets och högskolerådet i uppdrag att utveckla ett sådant nationellt behörighetsgivande prov (NBP). Läs mer om uppdraget i bilaga 1. För att bistå generaldirektör Karin Röding med detta uppdrag tillsätts en referensgrupp där en studentrepresentant ska ingå som utses av SFS. Gruppen kommer bestå av fem ledamöter med bland annat representanter från Skolverket och lärosätena. 

Uppdraget 

  • Uppdraget sträcker sig från 15 augusti 2020 till 31 december 2023 vilket är under utvecklingen och försöksverksamheten av provet.
  • Uppdraget innebär i arbetsmängd cirka två möten om 1–1,5 timma per termin. Inget arbete utöver att läsa handlingar inför möten, delta på mötena och rapportera till SFS ingår i uppdraget. 
  • Möten under höstterminen 2020 kommer ske på distans medan kommande möten kan komma att förläggas till möteslokaler i Stockholm. Mötena kommer ske under dagtid på vardagar. 

Ansökan: Skicka in din ansökan till [email protected] senast den 16 augusti 2020 kl. 23:59. Det är meriterande om du som söker har erfarenhet eller intresse av frågor som rör tillträde till högskolan och du bör själv vara aktiv student eller förtroendevald på en studentkår. Ansökan ska innehålla se bifogad fil.