Utlysning utbildningsutvärderingar

Bakgrund

SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera studentrepresentanter att sitta med i bedömargrupper till utbildningsutvärderingar.

Information rörande b.la. uppdragets syfte, omfattning och arbetsinsats beskrivs mer i detalj i det bifogade dokumentet från UKÄ. Sammanfattningsvis gäller följande:

 • Uppdraget handlar om att sitta med i en bedömargrupp som prövar om ett eller fler lärosäten kan uppfylla kraven för att utfärda en viss examen med tillhörande utbildning. Arbetet sker under den tid enligt vad som anges i dokumentet från UKÄ enligt nedan.
 • Arbetsinsatsen omfattar följande per antal lärosäten som söker:
  • läsa lärosätets ansökan,
  • en mötesdag,
  • en intervjudag,
  • medverkan i att skriva bedömargruppens yttrande.
 • UKÄ står för eventuella mat- och resekostnader som kan tillkomma under uppdraget samt utdelar ett arvode.
 • Du som söker bör läsa eller precis avslutat (senaste halvåret) en utbildning som ger en examen inom samma eller ett av de angivna närliggande utbildningarna enligt nedan. Anges ingen närliggande utbildning krävs utbildning inom samma examen.

Uppdragen som UKÄ söker representanter till finns i den bifogade filen. Denna gång söker UKÄ följande utbildningar med tillhörande närliggande utbildningar. Du som potentiell bedömare behöver själva läsa samma eller en närliggande utbildning för att vara behörig för det uppdraget:

• Ericastiftelsen – psykoterapeutexamen (Närliggande ämnen: Psykologi, tillämpad psykologi, Klinisk psykologi, i andra hand: socionom, hälso- och sjukvårdkurator, I andra hand: Läkarstuderande med inriktning psykiatri, Hälsovetenskap)
• Evidens AB – psykoterapeutexamen (Närliggande ämnen: se ovan)
• Gammelkroppa skogsskola – skogsteknikerexamen (Närliggande ämnen: Biologi, Skogsvetenskap, Ekologi, Teknik, Maskinteknik)
• Svenska institutet för kognitiv psykoterapi – psykoterapeutexamen (Närliggande ämnen: se ovan)
• Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling – psykoterapeutexamen (Närliggande ämnen: se ovan)

Skicka ansökan till [email protected] innan 16 april kl. 23:45. Se bifogad fil för mer information och vad ansökan ska innehålla.