Årets studentstad 2024 

Välkommen med ansökan för Årets studentstad 2024!

Spännande att ni vill ansöka om att bli årets studentstad. Ett av Sveriges finaste priser som flera städer bär med stolthet sedan år 1999. Förra året var det Kalmar som tilldelades priset – ska det bli ni i år?

Ansökan

Ansökan till Årets studentstad 2024 görs via e-post. Nedan redogörs för de frågor vi önskar svar på så att ni enklare kan förbereda era svar! Har ni material ni vill komplettera med finns det möjlighet till detta genom att bilägga bilagor till ansökan.

Ansökan ska bestå av beskrivningar för hur staden uppnår de kriterier som SFS anser är av stor vikt för att anses som en bra studentstad. Kriterierna behandlas i tre olika avsnitt med tillhörande frågeställningar och exempel som utgör stöd för att besvara avsnittet. Det är möjligt att bifoga bilagor för att stärka avsnitten. Exempel kan vara strategier från kommun/lärosäte/studentkår. Alla bilagor ska hänvisas till i ansökan.

Studenterna och staden är minsta gemensamma ansökande part till utmärkelsen, en ansökan anses annars inte giltig. Fler parter, såsom lärosäte, annan del av offentlig sektor och näringsliv är välkomna att vara medsökande. SFS bedömer ansökan utifrån vad som har gjorts, vad som görs och vad som planeras att göras. Ett tips är därför att tänka i de banorna när respektive avsnitt fylls i.

Årets kriterium

En studentstad att studera, leva och trivas i

Årets studentstad ska vara en bra miljö att studera, leva och trivas i. Staden har ett aktivt arbete för att erbjuda säker tillgång till fungerande studentbostäder med rimlig hyra. Det finns god tillgång till fritidsaktiviteter, rekreation, grönområden samt smidiga transportmöjligheter till och från campus. Det finns goda möjligheter till ett givande arbetsliv och tillvaro i staden efter studierna.

En studentstad att engagera sig i

Årets studentstad ska ha ett fungerande och inkluderande studentinflytande, där studenternas perspektiv och initiativ tillvaratas på alla olika nivåer. Studentperspektivet är inkluderat i beslutsprocesser inom samhället som rör studenterna. Initiativ från studenterna främjas och tas tillvara på.

En studentstad som möjliggör samverkan

Årets studentstad ska visa på ett väl fungerande samarbete mellan lärosäte, studentkår, kommun, region, och arbetsliv, där studenters situation och behov står i fokus. De olika aktörerna hjälps åt med att få till satsningar som medför konkreta förbättringar i studenternas tillvaro samt för studentstadens framtid. Studenterna ses som en given samarbetspart och nyckel i stadens utveckling.

Ansökans olika delar

1. Formalia

  • Vilka som står bakom ansökan, och
  • Kontaktinformation till de sökande.

2. En studentstad att studera, leva och trivas i

Årets studentstad ska vara en bra miljö att studera, leva och trivas i. Staden har ett aktivt arbete för att erbjuda säker tillgång till fungerande studentbostäder med rimlig hyra. Det finns god tillgång till fritidsaktiviteter, rekreation, grönområden samt smidiga transportmöjligheter till och från campus. Det finns goda möjligheter till ett givande arbetsliv och tillvaro i staden efter studierna.

Fråga 1: Hur skapas förutsättningar för studenter att kunna studera, leva och trivas i staden – både under och efter studietiden?

Fråga 2: Hur beaktas doktorander och internationella studenters situation? 

Fråga 3: Vilka samarbeten och satsningar med ett tydligt studentfokus har gjorts eller pågår i regionen? Hur gynnas studenterna av dessa samarbeten?

3. En studentstad att engagera sig i

Årets studentstad ska ha ett fungerande och inkluderande studentinflytande, där studenternas perspektiv och initiativ tillvaratas på alla olika nivåer. Studentperspektivet är inkluderat i beslutsprocesser inom samhället som rör studenterna. Initiativ från studenterna främjas och tas tillvara på.

Fråga 4: Vad gör er stad för att stötta studenters engagemang?

4. En studentstad som möjliggör samverkan

Årets studentstad visar på ett väl fungerande samarbete mellan lärosäte, studentkår, kommun, regionen, och arbetslivet, där studenters situation och behov står i fokus. De olika aktörerna hjälps åt med att få till nya satsningar som medför konkreta förbättringar i studenternas tillvaro samt för studentstadens framtid.

Fråga 5: Hur möjliggör er stad samverkan?

5. SFS fullmäktigesammanträde 2025

SFS fullmäktige är Sveriges förenade studentkårers högsta beslutande organ och arrangeras i staden som utses till Årets studentstad. Fler frågor om att arrangera SFS fullmäktigesammanträde 2025, kommer längre fram i processen. Sammanträdet ska ske mellan den 15 april och 15 maj och sker vanligen en torsdag till söndag.

Fråga 6: Hur ser möjligheten och viljan ut att agera värd för SFSFUM 2025? Hur skulle ni sätta er prägel på arrangemanget?

6. Vill ni berätta något mer?

Om ni skickar med bilagor, beskriv dem gärna här!

Fråga 7: Är det något utöver som ni vill informera eller berätta om?

7. Tack för er ansökan!

Ansökan och eventuella bilagor skickas till e-postadressen [email protected].

Tidplan

  • 23 augusti 2023 Utlysning öppnar.
  • 4 oktober 2023 Utlysning stänger.
    Handläggning av ansökningar samt genomförande av platsbesök.
  • 9 december 2023 Beslut om utnämning av Årets studentstad 2024.
  • Januari 2024 Tillkännagivande av Årets studentstad 2024.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta [email protected].

Vi ser fram emot er ansökan!

Juryn för Årets studentstad 2024 består av Jacob Färnert, Alfred Carlsson, Victor Öhlund och Johanna Kaspersson som är utsedda av SFS styrelse.

Kontaktperson