Lärarutbildningen – SKLU

SFS styrelse har gjort bedömningen att lärarutbildningen är en nationell angelägenhet. Detta betyder att den i hög grad påverkas av nationella beslutsfattare istället för exempelvis regionala eller lärosätesspecifika. Även UKÄ har gjort bedömningen att lärarutbildningen är av den vikt att den tilldelas ett särskilt avsnitt i UKÄ:s årsrapport.

För att samla kompetens och kunna ha en någorlunda gemensam linje samlar SFS andra organisationer inom konstellationen Studenternas konstellation för lärarutbildning (SKLU). I SKLU ingår följande:

  • SFS presidial som ansvarar för lärarutbildningsfrågor
  • SFS representant i SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildningen
  • Ordförande för Lärarförbundet student
  • Ordförande för Lärarnas riksförbunds studerandeföreningen

Tillsammans diskuterar SKLU vad lärarutbildningens utmaningar är utifrån ett studentperspektiv och framför detta till relevanta makthavare.

SKLU är för närvarande (november 2020) pausat på grund av samarbetssvårigheter mellan olika organisationer inom samarbetet.