Lärarutbildningen – SKLU

SFS styrelse har gjort bedömningen att lärarutbildningen är en nationell angelägenhet. Detta betyder att den i hög grad påverkas av nationella beslutsfattare istället för exempelvis regionala eller lärosätesspecifika. Även UKÄ har gjort bedömningen att lärarutbildningen är av den vikt att den tilldelas ett särskilt avsnitt i UKÄ:s årsrapport.

För att samla kompetens och kunna ha en någorlunda gemensam linje samlar SFS andra organisationer inom konstellationen Studenternas konstellation för lärarutbildning (SKLU). I SKLU ingår följande:

  • SFS presidial som ansvarar för lärarutbildningsfrågor
  • SFS representant i SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildningen
  • Ordförande för Lärarförbundet student
  • Ordförande för Lärarnas riksförbunds studerandeföreningen

Tillsammans diskuterar SKLU vad lärarutbildningens utmaningar är utifrån ett studentperspektiv och framför detta till relevanta makthavare.