Medlemsaktiviteter

Utöver SFSFUM arrangerar SFS regelbundet nedanstående medlemsaktiviteter. Inbjudan till SFS medlemsaktiviteter går till företrädare för de kårer som är medlemmar i SFS via mejl.

SFS Introduktionsdag

SFS introduktionsdag arrangeras en gång per år tidigt under hösten. År 2020 arrangeras dagen den 20 augusti.
Syftet med introduktionsdagen är att alla SFS medlemmar ska få en gemensam bild av hur SFS fungerar, hur de bäst kan verka inom SFS och vilka SFS jobbar med och påverkar. Utöver det fyller introduktionsdagen en viktig funktion som en mötesplats för landets kåraktiva när verksamhetsåret börjar.
Introduktionsdagen äger traditionsenligt rum dagen efter UKÄ:s studentdag och fungerar mer som en introduktion till studentrörelsen och dess politik snarare än högskolelandskapet som sådant.

Medlemsmöten

SFS arrangerar vanligtvis två medlemsmöten, en vid slutet av hösten och en i början av våren. Syftet med medlemsmötena är att främst återkoppla kring SFS verksamhet, diskutera aktuella frågor och förankra eller inhämta förslag som kommer ska läggas till fullmäktigemötet senare under verksamhetsåret.
Medlemsmöte höst arrangeras av en medlemskår som inte är i Stockholm medan medlemsmöte vår arrangeras av en medlemskår i Stockholm eller i SFS egen regi. Värdkåren tilldelas alltid ett eget pass.
Medlemsmötena brukar äga rum från lunch till lunch med middag och kvällsevenemang och är en viktig mötespunkt för att skapa sammanhållning inom studentrörelsen.

Digitala medlemsmöten

SFS genomför löpande digitala medlemsmöten. Syftet med de digitala medlemsmötena är att förankra och diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter mellan kårer. Hittills har alla digitala medlemsmöten ägt rum kl 13-16 på en vardag via zoom. De digitala medlemsmötena fungerar mer som forum för kontinuerlig diskussion och avstämning och kan genomföras på mer regelbunden och flexibel basis.