Referensgrupp till utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska

Mandat Ledamot
Organisation Referensgrupp till utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 1
Ansvarig Linn Svärd

Beskrivning

Man ska se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot
kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård.

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Matilda Byström 2021-05-25 2022-04-30