SUHF:s Samverkansgrupp SUHF – UHR

Mandat Ledamot
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Ansvarig presidial Oskar M Wiik

Beskrivning

Sedan 2009 har Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Universitets- och högskolerådet, UHR, haft en samverkansgrupp för gemensamma diskussioner på ledningsnivå. UHR:s verksamhet förutsätter till stora delar ett nära samarbete med universitet och högskolor. Det handlar om både övergripande och praktiska frågor som rör exempelvis UHR:s främjandeuppdrag samt tolkningar och tillämpningar av regelverk för antagningsfrågor, informationsfrågor och ärenden rörande de studieadministrativa systemen.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
Oskar M Wiik 2021-07-01 2022-06-30

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Linn Svärd 2020-07-01 2021-06-30