Remissvar: Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå. SFS har inga direkta invändningar mot att en del gymnasieelever i dagsläget beviljas
undantag och får läsa kurser på högskolenivå, men möjligheten bör inte utökas.