HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

Kontaktinformation
Kansli och mottagning:

Ericastiftelsen
Odengatan 9
114 24 Stockholm
Telefon: 08-402 17 60

E-post

Övergripande verksamhetsfrågor:

Anna Norlén

Klinisk verksamhet:
Malin Kan
Observera att vi av sekretesskäl inte tar emot e-post rörande patientärenden.

Utbildningsverksamheten:

Fredrik Odhammar

Ekonomi och fakturor:
Magdalena Lagerman

Ericastiftelsens hemsida:
Bang Engström

Allmänna frågor:
[email protected]
Observera att vi av sekretesskäl inte tar emot e-post rörande patientärenden.
 

____________________________________________________

Medarbetare med e-postadresser

Öppettider

Telefonmottagning

Kommunikationer:
T-banestation: Tekniska Högskolan, uppgång Odengatan
Buss: Nummer 4, 61, 67, 72 och 73. busshållplats Odengatan/Valhallavägen.

 

Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841

mbjweb