Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14).