“”

Vi hittade 991 resultat för din sökning.

Sakfråga

Dimensionering av utbildning

Dimensionering eller “dimensionering av högre utbildning” är ett politikområde som handlar om vilken omfattning (antalet studieplatser) och vilket utbud (vilka utbildningar) den…

Sakfråga

Kårstatusprocessen

Studenter vid universitet och högskolor representeras av studentkårer. Det kan finnas flera studentkårer vid en högskola, men studentkårerna ska alltid representera olika…

Sakfråga

Breddad rekrytering och deltagande

SFS anser att studentgruppen ska spegla samhällets sammansättning och på så vis tillvarata erfarenheter, perspektiv och kompetenser i kunskapssamhällets utveckling. För att…

Sakfråga

Massive Open Online Courses (MOOCs)

Öppen nätbaserad utbildning, även kallat MOOCs, är en avgiftsfri utbildning som universitet och högskolor kan erbjuda och som är öppen för allmänheten.…