Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter för SFS, och till medlemmar i SFS kansli och presidium.

Adress

Sveriges Förenade Studentkårer
Åsögatan 140
Stockholm 116 24

Hitta hit

Lokalerna ligger på tredje våningen på Åsögatan 140 på Södermalm och nås via trappor. Närmsta tunnelbanestation är Medborgarplatsen.

Karta

Förtroendevalda

Simon Edström
SFS Ordförande

Simon Edström

SFS Ordförande

Ansvarig för politiska frågor som främst rör akademins förutsättningar samt SFS interna organisation. Kontakta mig gärna inom följande områden:
∙ Kultur och system
∙ Dimensionering
∙ Utbildningslandskapet och profilering
∙ Finansiering
∙ Ledning, styrning och autonomi
∙ Forskningspolitik
∙ Forskarstuderande
∙ Kvalitet i högre utbildning
∙ Samverkan
∙ Statsbudgeten
∙ Högskolepedagogik
∙ Utbildningens användbarhet
∙ Lärarutbildningen
∙ Övergripande coronarelaterat

Visa profil

Linn Svärd
SFS Vice ordförande

Linn Svärd

SFS Vice ordförande

Ansvarig för bland annat frågor som rör bostadssituationen för studenter och internationalisering av högre utbildning.

Kontakta gärna mig om ni har frågor om vad SFS anser om:
Arbetsmiljö och hälsa
Bostadspolitik
Breddad rekrytering och deltagande
Hållbar utveckling
Internationalisering och mobilitet
Jämlikhet
Jämställdhet
Psykosocial hälsa
Socialförsäkring
Studentinflytande och medverkan
Studie och yrkesvägledning
Studieadministration
Studiestöd
Tillträde, antagning och validering
VFU, verksamhetsförlagd utbildning

Visa profil

SFS Styrelse

Maila gärna [email protected] om ni har frågor till SFS styrelse - främst riktat gentemot medlemskårer.

Visa profil

Revisorer
Verksamhetsrevisorer

Revisorer

Verksamhetsrevisorer

Valberedningen
Valberedningens ordförande

Valberedningen

Valberedningens ordförande

Senaten
Ordförande för SFS alumniförening Senaten

Senaten

Ordförande för SFS alumniförening Senaten

Studentpoolsamordnare
Jenny Jensdottir

Studentpoolsamordnare

Jenny Jensdottir

Anställda

Frida Sundqvist
SFS Politisk sekreterare

Frida Sundqvist

SFS Politisk sekreterare

Politisk sekreterare med ansvar för att bland annat besvara remisser, omvärldsbevaka, skriva debattartiklar och rapporter.

Visa profil

Sebastian Lagunas Rosén
SFS Politisk sekreterare

Sebastian Lagunas Rosén

SFS Politisk sekreterare

Politisk sekreterare. Arbetar för tillfället mycket med frågor om studentinflytande, arbetsmiljö, högskolans styrning och finansiering, mm.

Visa profil

Susanne Hellquist
SFS Organisationssekreterare

Susanne Hellquist

SFS Organisationssekreterare

Organisationssekreterare. Arbetar mellan styrelsen och kansliet "spindeln i nätet" Kansliets löpande administration och ekonomihantering, handlägger studentrepresentanter, inköp m.m.

Visa profil

Katharina Metsis
SFS Eventkoordinator

Katharina Metsis

SFS Eventkoordinator

Ansvarar för firandet av SFS 100-årsjubileum och hjälper till med andra event under året.

Visa profil

Fakturor

Fakturor till Sveriges förenade studentkårer (org. nummer 802001-1303) hanteras elektroniskt. Fakturor kan mailas till [email protected] eller skickas med post till:

Sveriges förenade studentkårer
c/o Bankgirocentralen BGC AB
BGC-id WIN3188 FE-nr 160
116 24 Stockholm

OBS! Adress ska anges på alla fakturor, även om du mejlar dem. Det är viktigt att tänka på följande saker när faktura skickas med mejl:

  • Endast 1 st faktura per mejl. PDF, TIFF och PNG är okej format.
  • Mejlet får bara innehålla en fil – en extra fil med t.ex. logotyp eller visitkort fungerar inte.
  • Uppgifter om SFS fakturaadress ska anges på fakturan.

Pressmaterial

Pressbilder finns att hämta här. Logotyp i vektorformat finns att hämta här. För intervjuförfrågningar och mer pressmaterial, kontakta SFS kommunikatör eller ordförande.