Gruppbild under NOM82, som arrangerades av Komit i Göteborg 2022.

Internationella kommittén – Komit

Komit är SFS kommitté för internationella frågor och agerar delegation och expertkommitté för internationella frågor för SFS. Kommittén representerar SFS i bland annat Nordiskt ordförandemöte (NOM) och European Students’ Union (ESU). Målet med kommittén är att förse SFS med en ständig och stabil internationell närvaro. Komittén har fyra ledamöter och leds av en presidial. Kommittén driver studentpolitiska frågor i enlighet med SFS principprogram och politiska ställningstaganden.  

Nordiskt ordförandemöte, NOM
Nordiskt ordförandemöte är ett samarbete mellan Nordens (inklusive Baltikums) nationella studentorganisationer. Målet med NOM är att utbyta kunskaper och erfarenheter gällande nordisk politik kring högre utbildning.

European Students’ Union, ESU
European Students’ Union är en centralorganisation på europeiskt plan för europas nationella studentorganisationer. ESU har som mål att stärka studenters utbildning, demokrati och sociala rättigheter. ESU har två kongresser per år som kallas Board meetings, BM. ESU:s styrelse benämns Executive Committee och är de som tillsammans med presidiet driver ESUs politik mot bland annat EU kommissionen. Organisationen har sitt säte i Bryssel. Läs mer om ESU här.

Nationellt arbete
Komit representerar även i Sverige på nationell nivå i diskussioner kring implementering och påverkan av internationella studentpolitiska frågor. Detta sker främst genom deltaganden i olika forum. Dessutom så understödjer kommitén styrelsens arbete i frågor av internationell karaktär. Detta sker i form av rekommendationer och förarbeten.

Är du intresserad av Komit?
Är du intresserad av internationell studentpolitik? Då är du välkommen att ansöka till SFS Komit. Komit utses av styrelsen och består av fyra ledamöter varav en presidial. Mandatperioden är tvåårig och överlappande, det finns även ettårig mandatperiod.

Du når kommittén på [email protected]

Kontaktperson