Internationella kommittén – Komit

SFS är medlemsorganisation i European Students’ Union (ESU) som är en paraplyorganisation med 47 medlemmar som representerar ca 11 miljoner studenter från 39 av länderna inom European Higher Education Area. ESU:s uppdrag är att representera, försvara och stärka studenters utbildning, demokratiska, politiska och socialarättigheter. ESU strävar efter hållbar, tillgänglig och god högre utbildning i Europa. Mer information om ESU går att läsa här. Komit är precis som medlemskårerna i SFS, representanter för SFS i ESU. Detta genom ESU:s två beslutsmöten (Board Meeting) årligen samt två medlemsmöten (European Studnets’ Convention).

Utöver ESU sammanhang representerar Komit SFS på Nordiskt Ordförande Möte (NOM). NOM består av medlemsorganisationer från Finland, Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland, Litauen, Färöarna och Grönland. NOM är ett nätverk och under mötena diskuteras framförallt gemensamma frågor för de nordiska och baltiska länderna samt möjliga lösningar. NOM fungerar också som en plattform för kunskapsutbyte.

Komit representerar även SFS i Sverige på nationell nivå i diskussioner kring implementering och påverkans av internationella studentpolitiska frågor

Komit utses av styrelsen och består av fyra ledamöter vara av en presidial. Mandatperioden är tvåårig och överlappande. Komit syfte är att vara ett rådgivande organ till SFS presidium och styrelse i de internationella studentfrågorna. Komittéen driver studentpolitiska frågor i enlighet med SFS principprogram och politiska ställningstaganden.  

Ledamöter i Komit verksamhetsåret 2019/2020 är:
Matilda Strömberg, ordförande (2019/2020), Matilda Ninasdotter Holmström (2018/2020), Patrik Henriksson (2019/2021) och Karin Bohman (2019/2020).

Komits arbete går att följa genom de internationella rapporterna till styrelsen på Team Engine (peka). I rapporterna finns allt från kommande evenemang till slutrapportering från de evenemang som Komit har närvarat på och representerat SFS.

Har du en fråga eller fundering till Komit nås hela kommittén på [email protected]

För att se uppdragsinnehavare för Komit se tillhörande sida i organisationsregistret.

Kontaktperson