Om Sveriges förenade studentkårer

Organisation

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett sextiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 390 000 studenter och doktorander.

SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas intressen. SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Vill du veta mer? Läs Din guide till SFS.

Komit

Komit representerar SFS internationellt, bland annat inom European Students’ Union.

Nätverk

SFS nätverk är mötesplatser där studentrepresentanter runt om i landet med liknande uppdrag kan träffas för att koordinera deras arbete, utbyta kunskaper och kompetensutvecklas.

Studentrepresentanter

SFS nominerar ett flertal studentrepresentanter till olika styrgrupper och samarbeten. Det är ett av våra främsta sätt att få till förändring som gynnas studenterna!

Var med och påverka - bli studentrepresentant!

SFS nominerar och utser varje år ett stort antal representanter till nationella organ och grupper inom myndigheter som UHR, UKÄ och CSN.

Vår verksamhet

SFS uppgift är att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation, både nationellt och internationellt.

Årets studentstad

SFS utser varje år Årets studentstad för att uppmärksamma det hårda arbete som gör tillvaron bättre för studenter.

Rapporter

Här samlar vi rapporter som publiceras av SFS, inklusive vår årliga bostadsrapport.