Om Sveriges Förenade Studentkårer

Organisation

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 340 000 studenter.

SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas intressen. SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

 

Guide till SFS – För att enklare ge en introduktion till vår organisation har vi sammanställt ”Guide till SFS”. Där kan du läsa mer om hur SFS är organiserat, vår historia och hur vårt påverkansarbete fungerar. Du hittar guiden här

Medlemskårer

Sveriges Förenade Studentkårer har ett femtiotal av landets studentkårer bland medlemmarna.

SFSFUM

SFSFUM är organisationens fullmäktige och högsta beslutande organ.

Komit

Komit representerar SFS internationellt, som i European Students’ Union.

SQC

SQC är Sveriges Förenade Studentkårers kommitté för kvalitetsfrågor.

Vår verksamhet

SFS uppgift är att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation, både nationellt och internationellt.

Årets studentstad

SFS utser varje år Årets studentstad för att uppmärksamma det hårda arbete som gör tillvaron bättre för studenter.

Rapporter

Här samlar vi rapporter som publiceras av SFS, inklusive vår årliga bostadsrapport.

SFS är en etablerad och officiell remissinstans.

Det innebär att SFS ombeds inkomma med synpunkter i frågor som rör framför allt studenter, högre utbildning och forskning.