Lediga uppdrag

Utlysning till SFS studentpool

SFS söker nu 6 nya medlemmar i SFS studentpool. Bakgrund Inom ramen för UKÄ:s nationella kvalitetssäkringssystem för högre utbildning ingår fyra olika…

Utlysning utbildningsutvärderingar

Bakgrund SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera studentrepresentanter att sitta med i bedömargrupper till utbildningsutvärderingar. Information rörande b.la.…

Utlysning examenstillståndsprövningar

Bakgrund SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera studentrepresentanter att sitta med i bedömargrupper till examenstillståndsprövningar. Information rörande b.la.…