Medlemsaktiviteter

Utöver SFSFUM arrangerar SFS regelbundet medlemsaktiviteter. Inbjudan till SFS medlemsaktiviteter går till företrädare för de kårer som är medlemmar i SFS via mejl.

SFS genomför löpande digitala medlemsmöten. Syftet är att förankra och diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter mellan kårer. Fokus fungerar mer som forum för kontinuerlig diskussion och kan genomföras på mer regelbunden och flexibel basis.

Introduktionsdag

SFS introduktionsdag arrangeras en gång per år tidigt under hösten. Syftet med introduktionsdagen är att alla SFS medlemmar ska få en gemensam bild av hur SFS fungerar, hur de bäst kan verka inom SFS och vilka SFS jobbar med och påverkar. Utöver det fyller introduktionsdagen en viktig funktion som en mötesplats för landets kåraktiva när verksamhetsåret börjar.

Medlemsmöten

SFS arrangerar vanligtvis två medlemsmöten, en vid slutet av hösten och en i början av våren. Syftet med medlemsmötena är att främst återkoppla kring SFS verksamhet, diskutera aktuella frågor och förankra eller inhämta förslag som kommer ska läggas till fullmäktigemötet senare under verksamhetsåret. Värdkåren ges alltid möjlighet att hålla i ett eget pass om en viktig fråga som berör dem.

Höstens medlemsmöte arrangeras ute i landet tillsammans med en medlemskår. Vårens medlemsmöte hålls i Stockholmsområdet tillsammans med en studentkår som medarrangör. Medlemsmötena brukar äga rum från lunch till lunch med middag och kvällsevenemang och är en viktig mötespunkt för att skapa sammanhållning inom studentrörelsen.