Förtroendevalda och anställda

Presidiet

Presidiet består av ordförande Simon Edström och vice ordförande Linn Svärd. Presidiet är vald av SFS fullmäktige och ansvarar för den dagliga arbetsledningen av SFS kansli samt är ansiktet utåt för studentrörelsen. Mellan fullmäktige- och styrelsemöten bär presidiet ansvaret för organisationen och dess verksamhet. Du kan hitta en lista över samtliga tidigare presidialer på SFS wikipedia-sida.

SFS Styrelse

Styrelsen

Styrelsen består av presidiet och 11 ideella ledamöter som väljs av SFS fullmäktige. Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationens verksamhet och leder SFS ur ett strategiskt perspektiv i såväl organisatoriska som politiska frågor. Styrelsen leds av presidiet och är mer operativt ansvariga i frågor som rör innehåll inför och under SFSFUM. Du hittar vilka ledamöter som ingår i styrelsen på motsvarande sida i organisationsregistret.

Kansliet

SFS kansli arbetsleds av presidiet och utför stora delar av det operativa arbetet rörande SFS organisation och politik. Samtliga på kansliet är anställda medan övriga engagerade i organisationen är förtroendevalda.
Läs om anställda på SFS kansli på kontaktsidan.

Studentrepresentanter

SFS presidium har genom mandat från SFS styrelse rätt att utse studentrepresentanter. Studentrepresentanterna är studentrörelsens förlängda arm i forum som rör nationella student- och högskolepolitiska forum. Du kan hitta en fullständig lista över alla studentrepresentanter i organisationsregistret.
Är du intresserad av att ta på dig ett nationellt studentrepresentantuppdrag kan du se om det finns några lediga uppdrag eller om någon av grupperna i organisationsregistret har vakanser. Har du frågor vänligen maila [email protected]

Verksamhetsrevisorer

SFS verksamhetsrevisorer är valda av SFSFUM och säkerställer att alla beslut som tas är i enlighet med SFS styrdokument som t.ex. SFS stadga. Verksamhetsrevisorerna har närvarande- och yttranderätt på SFS styrelsemöten.