Förtroendevalda och anställda

Presidiet

Presidiet består av Ordförande Linn Svärd och Vice ordförande Oskar M Wiik. Presidiet är vald av SFS fullmäktige och ansvarar för den dagliga arbetsledningen av SFS kansli samt är ansiktet utåt för studentrörelsen. Mellan fullmäktige- och styrelsemöten bär presidiet ansvaret för organisationen och dess verksamhet. Du kan hitta en lista över samtliga tidigare presidialer på SFS wikipedia-sida.

Styrelsen

Styrelsen består av presidiet och 11 ideella ledamöter som väljs av SFS fullmäktige. Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationens verksamhet och leder SFS ur ett strategiskt perspektiv i såväl organisatoriska som politiska frågor. Styrelsen leds av presidiet och är mer operativt ansvariga i frågor som rör innehåll inför och under SFSFUM. Du hittar vilka ledamöter som ingår i styrelsen på motsvarande sida i organisationsregistret.

Kansliet

SFS kansli arbetsleds av presidiet och utför stora delar av det operativa arbetet rörande SFS organisation och politik. Samtliga på kansliet är anställda medan övriga engagerade i organisationen är förtroendevalda.
Läs om anställda på SFS kansli på kontaktsidan.

Studentrepresentanter

SFS presidium har genom mandat från SFS styrelse rätt att utse studentrepresentanter. Studentrepresentanterna är studentrörelsens förlängda arm i forum som rör nationella student- och högskolepolitiska forum. Du kan hitta en fullständig lista över alla studentrepresentanter i organisationsregistret.
Är du intresserad av att ta på dig ett nationellt studentrepresentantuppdrag kan du se om det finns några lediga uppdrag eller om någon av grupperna i organisationsregistret har vakanser. Har du frågor vänligen maila [email protected]

Verksamhetsrevisorer

SFS verksamhetsrevisorer är valda av SFSFUM och säkerställer att alla beslut som tas är i enlighet med SFS styrdokument som t.ex. SFS stadga. Verksamhetsrevisorerna har närvarande- och yttranderätt på SFS styrelsemöten.