Nätverk för studerandeskyddsombud

Nätverket för studerandeskyddsombud inom SFS finns till för att skapa en mötesplats för studerandeskyddsombud och en möjlighet att identifiera gemensamma mål, koordinera insatser och stärka kunskaperna om studenternas arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete. 

Nätverket vänder sig till dig som är studerandeskyddsombud eller kommer från en medlemskår i SFS och har uppgifter relaterade till studenternas arbetsmiljö och lärosätets arbetsmiljöarbete. Nätverket är inte avsett för personer som är anställda och får sitt uppdrag direkt av lärosätet. Nätverket är inte heller avsett för personer vars arbetsmiljöansvar uteslutande rör studentkårens egna anställda. 

Nätverket erbjuder en introduktionsutbildning för studerandeskyddsombud som berör grunderna i fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, likabehandling, arbetsmiljöarbete och arbetet med aktiva åtgärder. Utöver det erbjuder nätverket nätverksträffar i digital eller fysisk form och har även som mål att vara ett forum för dialog mellan deltagarna. 

Vill du vara med i nätverket? Hör av dig till [email protected]. Kommande nätverksträffar läggs upp i SFS evenemangskalender. 

Kontaktperson