YH-nätverket

YH-nätverket är för studeranderepresentanter inom yrkeshögskolan. Nästa träff äger rum 22 april, se mer i evenemangskalendern.

Nu startar SFS ett nytt nätverk, och denna gång för yrkeshögskolestuderande! Syftet är att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion mellan  studeranderepresentanter inom yrkeshögskolan. 

Att studerande är representerade i alla utbildningars ledningsgrupper innebär en stor möjlighet till inflytande och utveckling av yrkeshögskolans utbildningar. Rollen som studeranderepresentant är därför viktig, och bidrar i bästa fall till högre kvalitet på utbildningen och värdefulla erfarenheter och kontakter för representanten. Men rollen kan ibland också kännas otydlig och lite ensam. Det finns mycket att lära av varandra, och därför startar vi ett nätverk där ni studeranderepresentanter kan träffas, bolla ideér och utbyta erfarenheter.

Nätverket träffas ungefär fem gånger per läsår och träffarna kommer att behandla olika teman. Träffarna kommer att innehålla både informationspass och fria diskussioner och vi utformar nätverket tillsammans utifrån medlemmarnas önskemål och behov. Både adjungerade och ordinarie representanter är välkomna att delta i nätverket.

Anmälan görs här. Har du frågor om nätverket är du välkommen att kontakta [email protected].

Kontaktperson