Nätverk för studentrepresentanter inom Europauniversiteten

Nätverket för studentrepresentanter inom Europauniversiteten är ett av SFS nystartade nätverk. 

Sedan 2018 har allianser inom Europauniversiteten etablerats. Ett flertal svenska lärosäten ingår i dessa och det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som har uppdraget att koordinera Sveriges deltagande. Studentrepresentanterna inom Europauniversiteten har ett utmanande uppdrag, mycket med anledning av att allianserna bryter ny mark. Därför ser vi på SFS ett behov av ett nätverk där man kan träffa andra, bolla idéer och utbyta erfarenheter. 

Med detta nätverk vill SFS skapa en mötesplats studentrepresentanter inom Europauniversiteten och erbjuda en möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter. Nätverket kommer erbjuda nätverksträffar cirka tre gånger om året i digital eller fysisk form. Nätverkets medlemmar kommer ha stor möjlighet att påverka innehållet på träffarna. 

Nätverket vänder sig till studenter som är engagerade inom Europauniversiteten. Nätverket är inte avsett för personer som är anställda och får sitt uppdrag direkt av lärosätet.

Läs mer om Europauniversitet här

Kontaktperson