54 studentkårer, 380 000 studenter Sveriges förenade studentkårer

Var med och påverka - bli studentrepresentant!

SFS nominerar och utser varje år ett stort antal representanter till nationella organ och grupper inom myndigheter som UHR, UKÄ och CSN.