58 studentkårer, 390 000 studenter Sveriges förenade studentkårer

Var med och påverka - bli studentrepresentant!

SFS nominerar och utser varje år ett stort antal representanter till nationella organ och grupper inom myndigheter som UHR, UKÄ och CSN.

Händelser vi ser fram emot.

Kom på medlemsmöten, lyssna på panelsamtal eller gå någon av våra utbildningar.