54 studentkårer, 380 000 studenter Sveriges förenade studentkårer