48 studentkårer, 340 000 studenter. Sveriges förenade studentkårer.

Du kan vara med och påverka. Bli studentrepresentant!

SFS nominerar och utser varje år ett stort antal representanter till nationella organ och grupper inom myndigheter som UHR, UKÄ och CSN.

Lediga tjänster och uppdrag

  • Det finns tyvärr inga lediga tjänster ute just nu. Du kan hitta våra stående vakanser här.

SFS är en etablerad och officiell remissinstans.

Det innebär att SFS ombeds inkomma med synpunkter i frågor som rör framför allt studenter, högre utbildning och forskning.