48 studentkårer, 340 000 studenter. Sveriges förenade studentkårer.