58 studentkårer, 390 000 studenter Sveriges förenade studentkårer