49 studentkårer, 342 000 studenter. Sveriges förenade studentkårer.