49 studentkårer, 342 000 studenter. Sveriges förenade studentkårer.

Du kan vara med och påverka. Bli studentrepresentant!

SFS nominerar och utser varje år ett stort antal representanter till nationella organ och grupper inom myndigheter som UHR, UKÄ och CSN.

SFS är en etablerad och officiell remissinstans.

Det innebär att SFS ombeds inkomma med synpunkter i frågor som rör framför allt studenter, högre utbildning och forskning.