58 studentkårer, 386 000 studenter Sveriges förenade studentkårer