52 studentkårer, 350 000 studenter. Sveriges förenade studentkårer.