Kommittéer och samarbeten

För att samla kompetens och engagemang inom en viss kategori av frågor utser styrelsen kommittéer. Inom SFS finns för tillfället tre kommittéer:

Komit och SQC leds av SFS ordförande eller vice ordförande medan SFS-DK leds av en egen ordförande som utses av styrelsen. För mer information om respektive kommitté, se tillhörande sidor i vänstra menyn.

För att vara en seriös röst i påverkanssfären rörande student- och högskolepolitiska frågor ingår SFS i ett antal formella och informella samarbeten. SFS är exempelvis medlemmar i European Students union (ESU), föreningarna Vetenskap och allmänhet och Ideell arena samt har nära samarbeten med relevanta myndigheter, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Sveriges universitetslärare- och forskare (SULF) mfl.

För att samla andra organisationer runt en viss fråga tillhandahåller SFS konstellationer. SFS tillhandahåller för tillfället en konstellation rörande lärarutbildning, Studenternas konstellation för lärarutbildning (SKLU) som du kan läsa mer om på tillhörande sida. SKLU samarbetet är för närvarande pausat.