Kommittéer och samarbeten

För att samla kompetens och engagemang inom en viss kategori av frågor utser styrelsen kommittéer. Inom SFS finns för tillfället tre kommittéer:

Komit och SQC leds av SFS ordförande eller vice ordförande medan SFS-DK leds av en egen ordförande som utses av styrelsen. För mer information om respektive kommitté, se tillhörande sidor i vänstra menyn.

För att vara en seriös röst i påverkanssfären rörande student- och högskolepolitiska frågor ingår SFS i ett antal formella och informella samarbeten. SFS är exempelvis medlemmar i European Students Union (ESU), föreningarna Vetenskap och allmänhet och Ideell arena samt har nära samarbeten med relevanta myndigheter, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Sveriges universitetslärare- och forskare (SULF).