Historia

Sveriges förenade studentkårer bildades år 1921 på initiativ av Hans Kristoffersson, dåvarande vice ordförande för Göteborgs högskolas studentkår, då det fanns en önskan om ett ökat deltagande i det europeiska studentsamarbetet. I mars 1921 samlades Sveriges dåvarande studentkårer i Lund och bildade en riksorganisation för de svenska studenterna som fick namnet Sveriges förenade studentkårer. Till SFS första ordförande utsågs Erik Johansson från Uppsala studentkår.

Till en början var SFS huvudsakliga uppgift att samordna de svenska studenterna i internationella frågor, det för att en nationell organisation krävdes för att få delta i olika internationella organisationer och konferenser. År 1930 utökades SFS verksamhet i och med beslutet att genomföra en social-ekonomisk utredning för att visa regeringen studenternas behov av ett lägre biljettpris på järnvägarna och påverkansorganisationen SFS var född.

SFS arbetsområden breddades sedan kontinuerligt och idag så arbetar SFS med alla frågor som rör utbildningsfrågor och studenters situation.

Genom åren har SFS varit med och påverkat de flesta områden inom utbildningspolitiken. Nedan följer ett axplock av dessa:

 • Höjt studiemedel och ett förändrat studiemedelssystem
 • Att det överhuvudtaget finns ett studiemedel (om vi går långt tillbaka i tiden)
 • Likabehandlingslagen för studenter i högskolan, nu inkorporerad i diskrimineringslagen
 • Att högskolorna har mångfaldsplaner
 • Att pedagogisk kompetens ska ha betydelse vid tjänstetillsättning
 • Att studentkårerna har rätt att ge sitt bidrag till högskolans årsredovisning (som sedan ligger till grund för anslagstilldelning och högskolans status)
 • Att mångfald överhuvudtaget diskuteras på högskolor är nog till stor del studentrörelsens förtjänst, även om vi haft draghjälp av EU:s lagstiftning
 • Samtliga lagar som säkerställer studentinflytande i högskolan, det vill säga mer eller mindre hela 6 kap. HF.
 • Representation på nationell nivå (HSV, CSN, VHS etc., att SFS alltid tillfrågas i alla utredningar)
 • Byggande av studentbostäder (man lyckades faktiskt snabbt bygga bort bristen på studentstäder som var helt akut 2001)
 • En kartläggning av trygghetssystemen (även om inte allt är åtgärdat så har man lyckats få förståelse för situationen)
 • Bättre villkor för studenter med barn (barntillägg till studiemedlet, rätt att vara hemma med sjukt barn m.m.)
 • SFS har grundat Kilroy och Studentkortet
 • En stor påverkan för studenters situation inom Europa
 • Stort inflytande på Bolognaprocessen, särskilt den sociala dimensionen
 • SFS har varit med och påverkat utformning och omfattning av rabatter för studenter

Tidigare projekt

Genom åren har SFS tillhandahållit ett antal projekt som numera är helt eller till stor del avslutade:

 • Bästa festen
 • genDR
 • SFS vux