Akut brist på studentbostäder i hela landet. 27 av 30 studieorter kan inte garantera ett boende vid terminsstart

sfs_sverigekarta_plain-1

-Även i år tvingas studenter att sova på soffor och i campingstugor vid terminsstart för att få tak över huvudet, det är oacceptabelt, säger Erik Pedersen, vice ordförande för Sverige förenade studentkårer, SFS.

Årets rapport visar en försämring av bostadssituationen på flera studieorter i landet. Endast 3 av 30 studentstäder kan erbjuda ett boende inom 30 dagar.

-Regeringen måste agera kraftfullt för det här är ingen storm som blåser över. Ett riktat statligt stöd till nyproduktion är ett måste, Sveriges studenter kan inte vänta längre, säger Erik Pedersen.

Erik Pedersen medverkade i Gomorron Sverige med anledningen av rapporten.

Läs bostadsrapporten här med information om bostadssituationen ort för ort.