Camilla Georgsson och Sabine Pettersson blir studenternas röst

Nya ordföranden heter Camilla Georgesson och kommer ursprungligen från Stockholm och läser politices magisterprogrammet. Hon kommer närmast från ett flerårigt engagemang i studentlivet i Linköping.

– Det känns fantastiskt kul och hedrande att ha fått förtroendet. Den viktigaste frågan blir att säkra kvaliteten i grundutbildningen, samt att aktivt bevaka konskevenserna av kårobligatoriets avskaffande och autonomireformen, säger Camilla Georgsson tillträdande ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Till vice ordförande valdes Sabine Pettersson, tidigare ordförande för Södertörns Högskolas studentkår och idag ledamot i SFS styrelse, som ser fram emot att nu börja arbeta på nationell nivå.

– Högskolevärlden har genomgått stora förändringar det senaste året och nu börjar vi se konsekvenserna av dessa, SFS måste fortsätta arbeta för goda möjligheter för studetinflytande säger Sabine Pettersson, tillträdande vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Camilla Georgsson och Sabine Pettersson tillträder den 1 juli 2011.

Pressbilder –>