”Det är väldigt olyckligt att det fortfarande sprids en stereotyp bild av studenter, som dessutom inte alls stämmer.” Artikel om mediebilden av studenter.

Tidningen Studentliv skriver om den stereotypa bilden av studenter i en artikel i sitt senaste nummer. När studenter syns i media är de oftast bostadslösa och ledsna eller fulla och glada, skriver Studentliv, som i en rundringning till landets studenttidningsredaktörer får medhåll. Spelar fördomarna någon roll? Ja, lärare lägger gärna tentor på kvällar och helger –  svårt för den som har barn till exempel, konstaterar tidningen.

– Vi har en heterogen studentgrupp i dag, och det är viktigt för samhället och våra beslutsfattare att veta om. Den onyanserade bild som sprids försvårar för många. Alla studenter har olika förutsättningar och behov, säger  SFS ordförande Camilla Georgsson i artikeln.

Läs artikeln i sin helhet här på Studentlivs hemsida.