Jubileumswebbinarium: Hur skapas akademisk kvalitet i utbildning och forskning genom Arbetsintegrerat lärande?

Sveriges förenade studentkårer (SFS) bjuder nu in till ett webbsänt seminarium för att prata om arbetsintregrerat lärande och vad det har för betydelse för studenterna. Seminariet arrangeras i samarbete med Studentkåren vid Högskolan Väst och är en del av SFS jubileumsseminarier.

Facebookevenemang hittar ni här
Datum: 28 maj kl.12.15-13.00
Seminariet ses på Twitch här

 Arbetsintegrerat lärande, AIL, är sedan 2002 ett nationellt uppdrag tilldelat Högskolan Väst. AIL har sedan dess utvecklats från att initialt handla om pedagogisk utveckling kopplat till utbildning, till att nu också vara ett viktigt och angeläget forskningsområde såväl nationellt som internationellt.  

AIL handlar i korthet om att ge studenter inom högre utbildning möjligheten att tillämpa sitt lärande från akademiska studier i konkreta och verkliga arbetssituationer. För studenter bidrar AIL till rika erfarenheter genom att integrera relevant kunskap med handlande och det gör att de utvecklas som individer inför kommande yrkesroll. Genom AIL tillämpas även en mängd olika vägar för studenter att pröva sina kunskaper vilket bidrar till ett gränsöverskridande lärande för kommande arbetsliv. AIL ger inte bara mervärde för studenter utan även till hela verksamheten inom högskolan samt tillför nytta till samhället.

Panelen består av 

  • Martin Hellström, Rektor Högskolan Väst
  • Ulrika Lundh Snis, Vicerektor för arbetsintegrerat lärande
  • Paulina Samuelsson, Ordförande Studentkåren vid Högskolan Väst
  • Helena Vallo Hult, Utvecklingsledare i NU-sjukvården och lektor på Högskolan Väst (F.d. tredjepartsdoktorand) 
  • Anna Nilsson, Marknadskommunikatör Trollhättan Stad

 Moderator för seminariet är SFS Ordförande Simon Edström

 

SFS jubileumsseminarium är en del av SFS 100-årsfirande 2021. Vi kommer under året att arrangera seminarier runt om i landet. Varje seminarium har ett tema och vi kommer behandla aktuella politiska frågor som rör såväl akademin som studenters livssituation. Seminarierna är för närvarande digitala på grund av gällande coronarestriktioner, men kan komma att arrangeras fysiskt längre fram. SFS följer situationen noga och följer Folkhälsomyndighetens restriktioner.