Medlemsmöte höst 2022

Utlysning av värdkår för Medlemsmöte höst 2022
Härmed utlyses intresseanmälan till att stå värd vid SFS medlemsmöte hösten 2022, förslag på tid är vecka 40 eller början av vecka 41, alternativt vecka 44. Om ni är intresserade önskar vi att ni inkommer med en anmälan som i korthet förklarar hur ni skulle vilja genomföra medlemsmötet (i dialog med SFS).

Intresseanmälan ska skickas till [email protected] senast den 17 maj.
I anmälan ska det anges vem eller vilka kårer som står värd, kort beskrivning av lokal/platsen och möjligheten att ta sig till orten, samt hur ni skulle vilja sätta er prägel på det. Vanligen sker mötet lunch till lunch, har ni avtal med hotell får ni gärna ange detta.