Webbinarium: Studentmedverkan för framtiden

Välkommen till SFS seminarium på tema studentinflytande. Seminariet sänds digitalt och är en del av SFS jubileumsseminarier – en seminarieserie med anledning av att fyller 100 år. Seminariet arrangeras i samarbete med Uppsala Studentkår och Uppsala teknolog och naturvetarkår. Facebookevenemang hittar ni här. 

Datum: 12 februari kl.12.15-13.00
Länk till sändningen: https://twitch.tv/sfsjubileumwebinar

”Studentinflytande och studentcentrerat lärande är ett starkt signum för svensk högskola och Sveriges förhållningssätt till dessa frågor har varit ett föredöme i många andra länder”

Så skriver internationaliseringsutredningen om betydelsen av studentinflytande för internationella studenter. Men idag möter internationella studenter flera hinder för att kunna delta i studentinflytandet. Vi ställer oss frågan: Hur kan vi öppna upp studentinflytandet och därigenom göra svenska lärosäten mer attraktiva för internationella studenter? 

Panelen består av 

  • Coco Norén, Prorektor Uppsala Universitet
  • Agneta Bladh, Särskild utredare Internationaliseringsutredningen
  • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala Studentkår
  • Anna Ivert, Ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår
  • Anna Ruus, Student och doktorandrepresentant

 Moderator är SFS Ordförande Simon Edström

Den 12 februari markerar dessutom en viktig dag för studentinflytandet i Sverige då det var 100 år sedan kårerna möttes i Uppsala för en överläggning om bildandet av de svenska studentkårernas nationella organisation.  

SFS jubileumsseminarium är en del av SFS 100-årsfirande 2021. Vi kommer under året att arrangera seminarier runt om i landet. Varje seminarium har ett tema och vi kommer behandla aktuella politiska frågor som rör såväl akademin som studenters livssituation. Seminarierna är för närvarande digitala på grund av gällande coronarestriktioner, men kan komma att arrangeras fysiskt längre fram. SFS följer situationen noga och följer Folkhälsomyndighetens restriktioner.